Algemene voorwaarden

1. Aanvang lessen

Er kan op elk moment van het jaar worden gestart met het nemen van vioolles.

2. Lesgeld

Jaarlijks wordt per 1 augustus het tarief opnieuw vastgesteld.

3. Wijze van betalen

De lessen worden per kwartaal gefactureerd. Aan het begin van elk kwartaal wordt er via een e-mail een factuur verstuurd naar de leerling of diens ouder(s). De factuur, die wordt verzonden in pdf-formaat, bevat tevens een betaallink om direct via iDEAL te betalen. De betalingstermijn is 30 dagen.
In de factuur zijn alle lesdata opgenomen van het betreffende kwartaal. Hierin is rekening gehouden met nationale feestdagen en schoolvakanties.

4. Instrument en benodigdheden

De leerling of diens ouder(s) zorgt ervoor dat de leerling over een instrument en toebehoren beschikt zoals een muziekstandaard en een lesboek en/of schrift. De docent heeft contacten met enkele vioolbouwers waar zij leerlingen desgewenst naartoe kan verwijzen voor het huren (dan wel kopen) van een viool. Vioolles Ede beschikt over enkele instrumenten die tevens verhuurd kunnen worden.

Wanneer de lessen digitaal plaatsvinden, is een goede internetverbinding belangrijk.

5. Lestijd

De lestijd bedraagt 30 minuten. Dit is inclusief het uitpakken en stemmen van de viool. Indien de leerling hiertoe verzoekt, is een langere lesduur mogelijk. De lessen vinden in het algemeen wekelijks plaats. Met name voor jonge kinderen die met vioolles beginnen, is het raadzaam om wekelijks les te nemen.

6. Afmelden en inhalen van lessen

Wanneer een leerling verhinderd is om op de les te komen, dient hij/zij of diens ouder(s) dit minimaal 24 uur van tevoren kenbaar te maken aan de docent via telefoon, e-mail, WhatsApp of SMS. Er ontstaat dan het recht op een inhaalles, die later kan worden ingehaald, mits hier een geschikt moment voor ingepland kan worden.

Indien er later wordt afgemeld, of de leerling niet, of veel te laat, op de les verschijnt zonder afmelding, vervalt het recht op het inhalen van de les. In uitzonderlijke gevallen kan de docent hiervan afwijken.

Wanneer de docent verhinderd is, zal zij altijd een inhaalles aanbieden, ongeacht het moment van afmelding door de docent.

Maximaal twee keer per kalenderjaar kan het voorkomen dat een inhaalles niet kan worden ingehaald.

Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn, worden bij milde klachten van de docent en/of de leerling (vanaf 13 jaar) de lessen automatisch digitaal aangeboden. Alleen wanneer de leerling uitdrukkelijk aangeeft hiervan geen gebruik te willen maken, wordt er gezocht naar een andere oplossing.

7. Vakanties

De lessen vinden plaats in alle weken van het jaar, uitgezonderd op feestdagen en in vakanties conform de scholen in de directe omgeving. Uitzondering hiervan zijn inhaallessen.

Inhaallessen kunnen in overleg plaatsvinden in de schoolvakanties.

8. Opzeggen

De opzegtermijn bij Vioolles Ede bedraagt één maand. Opzegging gebeurt via e-mail, WhatsApp, SMS of schriftelijk. Na de opzegging is lesgeld verschuldigd tot de datum waarop de opzegtermijn verstrijkt. Tot die tijd behoudt u het recht op lessen. Als u besluit om in deze termijn geen lessen meer te volgen, is de docent niet gehouden tot restitutie.