Accepteren algemene voorwaarden

Onderstaand formulier dient te worden ingevuld door huidige leerlingen van Vioolles Ede wanneer zij gebruik wensen te maken van het betalen via automatische incasso.

De algemene voorwaarden zijn hier te vinden.