Vioolles in Ede

Update: er is op dit moment een wachtlijst van minimaal 6 maanden voor de lessen in Ede. Inschrijven is mogelijk; dan wordt de leerling op een wachtlijst geplaatst. Wanneer er weer plaats is, wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen via e-mail!

Welkom bij Vioolles Ede!

Vioolles op maat.

Voor uzelf.

Voor uw kinderen.

Voor jou.

Vioolles Ede is een muziekpraktijk met ruim veertig leerlingen, gericht op kinderen en volwassenen die viool willen leren spelen.

Sinds 2017 biedt Vioolles Ede ook altvioolles aan.

Het is geen enkel probleem als de leerling nog geen noten kan lezen. Dit wordt stapsgewijs aangeleerd tijdens de lessen.

Wanneer u uzelf of uw kind(eren) opgeeft voor vioolles, bied ik eerst een gratis proefles aan. Ik ga er vanuit dat u de intentie heeft om les te nemen. Als dit niet het geval blijkt te zijn, breng ik deze les in rekening tegen het op dat moment geldende tarief.

Tijdens de proefles is er een viool voor de leerling beschikbaar. In deze les kunnen wij kennismaken met elkaar (en/of met uw kind). Ook is het belangrijk dat er een wederzijdse klik is. Vervolgens spreken wij een en ander door, zoals de aanschaf of huur van een viool, het tarief en lesmateriaal.

Viool leren spelen bij Vioolles Ede betekent les krijgen door een betrouwbare docent in een huiselijke omgeving.

Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn, geef ik ook online les als een fysieke les niet mogelijk is. De basis blijft echter de fysieke les, vanwege de mogelijkheid om houding en toonvorming direct te kunnen corrigeren. Alleen in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om structureel digitaal les te nemen bij Vioolles Ede.

Bron: Jan Harryvan – opus56fotografie

De lessen vinden plaats bij mij thuis in Ede en in Veenendaal, waar ik ben aangesloten bij het platform Elevate Muziek & Dans.

Ik geef vioolles op maat. Elke leerling is uniek en verdient een ‘eigen’ methode om het vioolspelen eigen te maken. Ik gebruik enerzijds verschillende lesmethoden, anderzijds kijk ik naar wat de leerling zelf nodig heeft om goed viool te leren spelen. Hiervoor gebruik ik ook eigen oefeningen.

Behalve de gebruikelijke lesmethode kan de leerling ook zelf aangeven welk repertoire hij of zij wil leren. Het kan hierbij gaan om geestelijke liederen, om moderne melodie├źn of om alles wat hier tussenin zit. Ik probeer om aan te sluiten bij wat de leerling wenst.

Leerlingenuitvoering op 1 juli 2022

Elk jaar vindt er een leerlingenuitvoering plaats, waarin leerlingen op een laagdrempelige manier ervaring kunnen opdoen in het optreden voor publiek en het samenspelen met andere leerlingen. Ouders en familie worden uitgenodigd voor deze avond.

Zoekt u een betrouwbare docent die vanaf het begin helder is in de afspraken en tarieven, vul dan het inschrijfformulier in.

Ik hoop u binnenkort te ontmoeten!